Home

Over TreffenT

Sinds 2008 helpt TreffenT organisaties met vraagstukken op het brede terrein van personeel & organisatie en mediation.

Interim HR

Voor het aanvullen of vervangen van de HR capaciteit in uw organisatie. TreffenT werkt als businesspartner maar ook 'hands on' mee.

Meer over Interim oplossingen

Mediation

TreffenT is erkend MfN-registermediator. TreffenT kan u helpen lastige, ingewikkelde situaties vertrouwelijk op te lossen zodat u verder kunt.

Meer over Mediation oplossingen

TreffenT

TreffenT gaat voor werkende oplossingen passend bij de organisatie, situatie, mogelijkheden en (toekomst)visie. Omdat personele zaken meestal niet op zich staan kiest ze voor een integrale benadering en zoekt de samenwerking met andere disciplines. TreffenT heeft ervaring met groei, krimp, reorganisatie en verandertrajecten. Ze kan ingezet worden als HR (business)partner, Adviseur/manager en/of gewoon hands-on P&O-advieswerk doen.

TreffenT heeft een up to date kennis van het arbeidsrecht en de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Als basis volgde Clara Boel, eigenaar van TreffenT, HBO opleidingen op het gebied van Personeel & Organisatie, Arbeidsbemiddeling en Studie en Loopbaanadvisering. Hierna een post HBO studie Bedrijfsorganisatie en Personeelsmanagement.

Voor de mediation legde TreffenT de basis door de opleiding bij het Expertisecentrum voor Conflictmanagement en doorliep het registratietraject bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). TreffenT doet naast arbeidszaken onder andere ook familiezaken waaronder beëindiging van relaties en het opstellen/bijstellen ouderschapsplannen. Ook is ze werkzaam in het onderwijs. Haar werkgebied is Noord Nederland te weten Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, de kop van Overijssel en het noordelijke deel van Gelderland.

Meer over TreffenT

Clara Boel

Clara Boel

Waar mensen samenkomen gebeurt iets! Niemand is gelijk, iedereen heeft een eigen stijl, normen/waarden, behoeftes en doelen. Wel heeft elk mens ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen en verder te kunnen. In organisaties en relaties vraagt de verdeling ruimte steeds aandacht. Deze verdeling bepaalt het succes. Immers 'als je ruimte geeft, ontstaat ruimte'. Hoe vul je de ruimte in. Hoe doe je dit samen?

Met een bepaalde nuchterheid en pragmatiek maak ik kwesties bespreekbaar en pak deze aan. Daarbij ben ik empathisch, overtuigend en betrokken. Ik ben analytisch sterk en schakel gemakkelijk op verschillende niveaus. Door een situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken krijg ik goed zicht op wat leeft en speelt in de organisatie of situatie.

Ik ga voor een werkende oplossing en afgesproken resultaat.

Meer over Clara