Mediation

Praten kinderen en jongeren mee over de beslissingen en afspraken die worden gemaakt als ouders scheiden? Dat wordt onderzocht in het project ‘Luister!’.

Luister! – Universiteit Utrecht (uu.nl)

Bij TreffenT hebben kinderen een stem!

Als ouders gaan scheiden spreekt Clara Boel met de kinderen. Wat willen ze? Wat vinden ze belangrijk?

Arbeidsmediation

Conflicten op het werk, tussen leidinggevende en medewerker of tussen collega’s.

Meer over arbeidsconflicten oplossingen

Beëindiging relatie

Als het samen niet meer gaat in een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving.

Meer over scheidingsoplossingen

Beëindiging relaties met kinderen

Uit elkaar gaan als er minderjarige kinderen zijn vraagt extra zorg

Meer over oplossingen als er kinderen zijn

De kracht van Mediation

Hoe werkt mediation

In mediaton nemen mensen zelf regie in het oplossen van de situatie die speelt. Ze gaan (weer) in gesprek en bepalen zelf hoe de situatie wordt opgelost. De belangen van beide partijen doen er toe. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid en leggen deze niet bij een buitenstaander, bijvoorbeeld een rechter. Immers, door juridisering verharden standpunten.  Een gang naar de rechter blijft altijd mogelijk. Mediation is op vrijwillige basis en kan op elk gewenst moment worden beëindigd door elke deelnemer. Samen met de mediator kun je 'hardop denken' over mogelijke oplossingen en komen tot een keuze die goed is voor beide partijen. Een win - win. Mediation is sneller, goedkoper en effectiever dan juridisch getouwtrek.

Wat doet een mediator

Een mediator is een onafhankelijke procesbegeleider die geen belang heeft bij de aard van de oplossing. De mediator zorgt onder meer voor een veilige omgeving en bewaakt de voortgang. Er is evenwicht in de gesprekken, ieders wensen, zorgen en belangen komen aan de orde.

Geheimhouding

Een belangrijk voordeel van mediation is dat je in vertrouwen je frustraties/ongenoegen kunt bespreken. Door oprecht te luisteren naar elkaar ontstaat begrip, mogelijk erkenning en respect. Dan is de oplossing in zicht. De afspraken over geheimhouding blijven na afloop van de mediation bestaan. Datgene wat gezegd is in mediation kan dus nimmer in een andere situatie/procedure worden 'gebruikt'.

Kwaliteit

Mediator Clara Boel is opgenomen in het kwaliteitsregister van de Mediatorfederatie Nederland (MfN) en werkt volgens de hierbij behorende richtlijnen. Voor meer informatie hierover, zie onderstaande animatie. Ze verstaat haar vak en werkt in een netwerk met andere mediators met gelijke en aanvullende expertise. Hierdoor is kwaliteit en eventuele waarneming geborgd. Daarbij werkt ze nauw samen met advocaten, specialisten op gebied van pensioen, financiën, werk, loopbaan e.a.
Neem vrijblijvend contact op

Mediation bij TreffenT

Hulp bij verschillende conflicten

TreffenT begeleidt conflicten op het gebied van arbeid, verzuim, ouderschap, echtscheidingen, einde partnerschap, familiekwesties, situaties in familiebedrijven en in de buurt. Mediator Clara Boel heeft daarnaast veel ervaring in het onderwijs.

Hoe is de aanpak

Centraal staat de werkende oplossing. Altijd passend bij de mensen, de omgeving, verwachtingen en de situatie. In het eerste (kosteloze) contact bespreekt Clara Boel de aanpak, werkwijze en een inschatting van de kosten.  Clara Boel hanteert verschillende methodieken.

Start, duur en kosten

In het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst getekend door partijen en door de mediator. Hierin staan de afspraken over de werkwijze (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid) en kosten. In arbeids-, buren en zakelijke kwesties is er gemiddeld na drie gesprekken inzicht en zicht op een oplossing. Scheidingstrajecten kunnen meer gesprekken vragen, zeker als een ouderschapsplan aan de orde is en alimentatieberekeningen nodig zijn.

Resultaat

Partijen sluiten de mediation af met toekomstgerichte afspraken. Als het gaat om een convenant of vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken bindend en rechtsgeldig.

Waar zijn de gesprekken? 

De gesprekken vinden plaats in een neutrale veilige omgeving. In overleg met partijen wordt de gesprekslocatie bepaald.
TreffenT heeft een eigen locatie in Gersloot en een kantoor in Drachten en Heerenveen. Ook in Leeuwarden, Oldeberkoop, Sneek, Groningen, Hoogeveen en Assen zijn gespreksruimtes. Afhankelijk van de kwestie kunnen gesprekken plaatsvinden bij u op het bedrijf of bij u thuis.