Mediation

Arbeidsmediation

Conflicten op het werk, tussen leidinggevende en medewerker of tussen collega’s.

Meer over arbeidsconflicten oplossingen

Beëindiging relatie

Als het samen niet meer gaat in een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving.

Meer over scheidingsoplossingen

Beëindiging relaties met kinderen

Uit elkaar gaan als er minderjarige kinderen zijn vraagt extra zorg

Meer over oplossingen als er kinderen zijn

De kracht van Mediation

Een mediator is een onafhankelijke procesbegeleider die geen belang heeft bij de aard van de oplossing.

In mediaton nemen mensen zelf regie in het oplossen van de situatie die speelt. Ze gaan (weer) in gesprek en bepalen in gesprek hoe de situatie wordt opgelost. De belangen van beide partijen doen er toe. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid en leggen deze niet bij een buitenstaander, bijvoorbeeld een rechter. Immers, door juridisering verharden standpunten.  Een gang naar de rechter blijft altijd mogelijk.

Mediation is sneller, goedkoper en effectiever dan juridisch getouwtrek.

Een belangrijk voordeel van mediation is dat je in vertrouwen je frustraties/ongenoegen over een situatie kunt bespreken. De afspraken over geheimhouding blijven bestaan na afloop van de mediation. Door oprecht te luisteren naar elkaar ontstaat begrip, mogelijk erkenning en respect. Dan is de oplossing in zicht.

Samen met de mediator kun je 'hardop denken' over mogelijke oplossingen en komen tot een keuze die goed is voor beide partijen. Een win - win.

De afspraken komen op papier en zijn bindend.

Neem vrijblijvend contact op

Mediation bij TreffenT

Centraal in de aanpak staat de werkende oplossing. Altijd passend bij de mensen, de omgeving, de verwachtingen en de situatie. Soms is een narratieve (verhalende) benadering het meest effectief, in andere situaties de probleemoplossende benadering. Soms een combinatie hiervan.

Na een intakegesprek beslissen partijen of ze willen starten.  De mediationovereenkomst wordt in het eerste gezamenlijke gesprek doorgenomen en getekend. Gemiddeld is er na drie gesprekken inzicht en een oplossing. Mensen kunnen verder. 

De gesprekken vinden plaats in een neutrale veilige omgeving. Er is tijd en aandacht om de situatie in rust te bespreken.

De cliënt bepaalt de locatie voor de mediationgesprekken. Deze moet passen bij de situatie en veilig zijn voor alle betrokkenen. Dit kan zijn op de TreffenT-locatie in Gersloot (tussen Heerenveen - Drachten - Gorredijk), bij de cliënt(en) of op een neutrale locatie in de buurt van de cliënt(en).

TreffenT begeleidt in mediation alle hande conflicten op het gebied van arbeid, verzuim, (co-)ouderschap, beëindiging huwelijk/partnerschap, familiekwesties,  buren, (familie)bedrijven en heeft ervaring in het onderwijs.

Clara Boel is MfN registermediator en werkt volgens de richtlijnen van de MfN. Ze werkt nauw samen met advocaten, specialisten op gebied van pensioen, financiën, werk e.a. en andere  mediators met gelijke en aanvullende expertise. Hierdoor is de kwaliteit en eventueel waarneming geborgd.

 

What do you want to do ?

New mail

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)