Arbeidsmediation

15 september 2023 is de Dag van de Scheiding in Nederland. Dit jaar is het thema HET OUDERSCHAPSPLAN. 

Alle ouders die voor 15 oktober 2023 met Mediation starten omdat ze elk hun eigen pad willen gaan, ontvangen een GRATIS kindgesprek. Clara Boel vertelt u over het belang hiervan tijdens de kennismaking of startgesprek.

Conflicten op het werk

Conflicten op het werk bepalen de werksfeer en productiviteit. Kortdurend verzuim en mogelijk zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid ligt op de loer of speelt zelfs. Collega’s hebben er last van en de kosten lopen op. Door toenemende onzekerheid en gevoelens van onmacht nemen spanningen toe, standpunten verharden en oplossingen lijken verder weg dan ooit.

Door de oplossing te zoeken met behulp van advocaten en de rechterlijke macht ontstaat verharding, er komt een winnaar en een verliezer. Je geeft de regie uit handen.

Door mediation komt er duidelijkheid waardoor iedereen verder kan. Je bepaalt zelf wat voor jou een goede oplossing kan zijn. Ook bij langdurige diepe conflicten kan – als ‘de wil’ er is – de samenwerking herstellen. Als dit niet meer lukt kunnen andere oplossingen worden besproken.

Voorbeelden van situaties waarvoor mediation een oplossing biedt:

 • In een team kunnen spanningen oplopen
 • Er is sprake van arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsconflict, de bedrijfsarts adviseert mediation
 • Een samenwerkingsprobleem tussen twee medewerkers en u wilt beiden behouden
 • Met een medewerker die jarenlang prima functioneerde gaat het niet meer. Onbegrip over en weer ontstaat en een conflict is daar.
 • Als een oplossing in de werkrelatie niet mogelijk is kan men in mediation uitkomen op een ontslag met wederzijds goedvinden. Er is aandacht voor individuele afspraken, hulp bij het vinden van ander werk, ontslagvergoeding, ontslagdatum, WW-rechten, een respectvol afscheid etc.

Neem vrijblijvend contact op

De werkwijze van TreffenT

Bij arbeidsmediation is de werkgever vaak de opdrachtgever. Meestal zijn drie gezamenlijke mediationgesprekken van twee uur voldoende om inzicht te krijgen in de oplossingsmogelijkheden. Vaak zijn ze dan ook uitgewerkt, soms is een vierde bijeenkomst nodig om de afspraken op papier te zetten. Na de intakes kan Clara Boel een inschatting geven van de te verwachten tijdsinvestering en kosten.

De algemene werkwijze:

 • Beide partijen krijgen informatie van de mediator en willen starten
 • Beide partijen hebben een intake gesprek met de mediator waarin ze het hun verhaal vertellen
 • Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst getekend. Hierin staat de werkwijze en aanpak
 • Er volgen een aantal mediationsessies, soms hebben partijen een persoonlijk gesprek met de mediator
 • Tijdens de laatste bijeenkomst tekenen partijen voor de gemaakte afspraken
 • Soms wordt een afspraak gemaakt om wat verder in de tijd nog eens te bespreken hoe het loopt (voorkomen terugval)

In de mediation wordt er gesproken over de situatie en de onderliggende belangen. Er is altijd aandacht voor spanningen en emoties die oplossingen in de weg staan.