Arbeidsmediation

Conflicten op het werk

Conflicten op het werk bepalen de werksfeer en productiviteit. Kortdurend verzuim en mogelijk zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid ligt op de loer of speelt zelfs. Collega’s hebben er last van en de kosten lopen op. Door toenemende onzekerheid en gevoelens van onmacht nemen spanningen toe, standpunten verharden en oplossingen lijken verder weg dan ooit.

Door de oplossing te zoeken met behulp van advocaten en de rechterlijke macht ontstaat verharding, er komt een winnaar en een verliezer. Je geeft de regie uit handen en bent overgeleverd aan het oordeel van een rechter.

Door Mediation komt er duidelijkheid waardoor iedereen verder kan. Je bepaalt zelf wat voor jou een oplossing kan zijn. Ook bij langdurige diepe conflicten kan – als ‘de wil’ er bij beide partijen is – de samenwerking herstellen. Als dit niet meer lukt kunnen in de Mediation andere oplossingen worden besproken.

Voorbeelden van situaties waarvoor Mediation een oplossing biedt:

 • In een team kunnen spanningen oplopen
 • Er is sprake van arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsconflict, de bedrijfsarts adviseert Mediation
 • Twee van uw beste medewerkers kunnen niet meer samen door de deur en u wilt beide medewerkers behouden
 • Met medewerkers die jarenlang prima functioneerden kan het minder gaan. Gesprekken lopen niet meer, functioneren vraagt aandacht, onbegrip over en weer ontstaat en een conflict is daar.
 • Als een oplossing in de werkrelatie niet mogelijk is kan men in Mediation uitkomen op een ontslag met wederzijds goedvinden. Er is aandacht voor individuele afspraken, hulp bij het vinden van ander werk, ontslagvergoeding, ontslagdatum, WW-rechten, een respectvol afscheid etc.

Neem vrijblijvend contact op

De werkwijze van TreffenT

Bij arbeidsmediation is de werkgever vaak de opdrachtgever. Meestal zijn drie gezamenlijke mediationgesprekken van twee uur voldoende om inzicht te krijgen in de oplossingsmogelijkheden. Vaak zijn ze dan ook uitgewerkt, soms is een vierde bijeenkomst nodig om de afspraken op papier te zetten. Na de intakes kan Clara Boel een inschatting geven van de te verwachten tijdsinvestering en kosten.

De algemene werkwijze:

 • Beide partijen krijgen informatie van de mediator en willen starten
 • Beide partijen hebben een intake gesprek met de mediator waarin ze het hun verhaal vertellen
 • Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst getekend. Hierin staat de werkwijze en aanpak
 • Er volgen een aantal mediationsessies
 • Tijdens de laatste bijeenkomst tekenen partijen voor de gemaakte afspraken
 • Soms wordt een nog een afspraak gemaakt om wat verder in de tijd om nog eens te bespreken hoe het loopt in de praktijk (voorkomen terugval)

De gesprekken vinden altijd plaats op een neutrale locatie passend bij de situatie en de mensen. Tijdens de Mediation wordt er gesproken over de situatie die speelt en over onderliggende belangen en oorzaken. Er is passende aandacht voor de persoonlijke situatie. In de gesprekken is altijd aandacht voor de spanningen, emoties die oplossingen in de weg staan.