TreffenT

Wat doet TreffenT

TreffenT is in 2008 opgericht door Clara Boel, de aanpak is altijd pragmatisch en afgestemd op de vraag. Ze biedt hulp bij vragen op het gebied van personeel & organisatie en conflictbemiddeling (mediation).

TreffenT gaat voor werkende oplossingen. Dit betekent dat een oplossing altijd volgt na een goede analyse van de situatie en passend bij de mogelijkheden en (lange termijn) doelen van een organisatie. Soms herkenbaar en voor de hand liggend, vaak ook uniek. De insteek is altijd pragmatisch, kijken wat nodig en haalbaar is in een bepaalde situatie, niet meer – niet minder. Het uitgangspunt is dat een organisatie en/of de mensen er mee verder kunnen. TreffenT maakt vooraf afspraken over verwachtingen,  termijnen en te bereiken resultaat.

TreffenT denkt met u mee. Ze communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus. Ze is werkzaam voor bedrijven en organisaties in profit en non-profit en heeft onder andere ruime ervaring in zorg, onderwijs en MKB (bouw, techniek, transport, dieren e.a.). Ook ondersteunt ze werknemers in lastige situaties met de werkgever.

TreffenT biedt als onafhankelijke MfN registermediator professionele ondersteuning bij het vertrouwelijk oplossen van alle hande conflicten en vervelende kwesties.

Neem vrijblijvend contact op

Wie is TreffenT

Clara Boel is eigenaar en het gezicht van TreffenT. 'Wat mensen boeit en bindt'. 'Wat organisaties vragen'.  Zowel human resource als conflictmanagement bevinden zich op dit snijvlak, de thema's waarin ze kennis en ervaring in opbouwde en die haar interesse hebben. Met regelmaat ziet ze in haar werk mensen in situaties die niet (meer) passen bij hun kracht en overtuiging. Ze vraagt hiervoor aandacht zodanig dat betrokkenen weer verder kunnen.

Haar persoonlijkheid kenmerkt zich door een open, betrokken houding. Ze is integer, heeft oog voor de mens en de zaak (zacht op de relatie, hard op de inhoud). Ze is analytisch sterk en ziet automatisering en digitalisering als een vaak onontbeerlijk middel om een doel te bereiken. Ze maakt bespreekbaar wat besproken moet worden en heeft het lef andere - creatieve - oplossingen te bedenken en benoemen.

Clara volgde na de middelbare school o.a. een managementopleiding,  HBO leergangen Arbeidsbemiddeling, Studie en Loopbaanadvisering en Personeel en Organisatie. In 2008 behaalde ze het HBO+ diploma Bedrijfsorganisatie en Personeelsmanagement. Uiteraard houdt ze haar kennis bij door regelmatig trainingen en workshops te bezoeken. Thema's waar ze bekend mee is zijn onder andere: gezond werken, verzuim & re-integratie, zelforganisatie, strategische personeelsplanning, gesprekkencycli (functioneren en beoordelen), functiebeschrijvingen, verandermanagement en medezeggenschap. Haar kennis van arbeidsrecht is up to date.

Ook ronde ze de opleiding voor mediator af en doorliep succesvol het registratietraject voor opname in het MfN register (Mediators federatie Nederland). Sindsdien werkt ze actief samen met andere mediators. Na een uitgebreide loondienstervaring richtte ze in 2008 haar bedrijf TreffenT op. Ze heeft inmiddels gewerkt in de rol van HR(business) partner, HR-Adviseur/Manager, projectleider en als extern personeelsadviseur voor MKB bedrijven. Specifieke situaties waar ze mee te maken heeft gehad zijn groei, krimp, fusie, transitie, harmonisatie arbeidsvoorwaarden.

Vanuit TreffenT werkt ze samen met andere HR specialisten, coaches, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, mediators etc. Hierdoor is ze in staat kwaliteit en continuiteit te bieden en waar nodig aanvullende expertise in te schakelen. Ze is lid van de NVP, netwerk voor HR professionals (voorheen: Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) en de Mediatorsfederatie Nederland. Ze is lid van een klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening en actief in de buurtbemiddeling.