P&O voor MKB

MKB en P&O

MKB bedrijven kennen een eigen dynamiek. De lijnen zijn kort, besluiten snel genomen. De ondernemer richt zich vooral op de business, daar zit zijn kracht en daar wil hij mee bezig zijn.

In het MKB komt het vaak aan op een klein aantal mensen. Niet elke organisatie is groot genoeg voor een eigen P&O-er of business partner die met de ondernemer meedenkt en hem ontzorgt.

Een goede P&O-er kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van een MKB bedrijf. Deze signaleert, handelt en voorkomt daardoor problemen. Het kan gaan om de groeimogelijkheden en functioneren van uw medewerkers, verzuimkwesties, zorgen om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Maar ook om het betaalbaar houden van een loon-functiegebouw of anderszins.

Neem vrijblijvend contact op

MKB en TreffenT

TreffenT kan helpen bij het beantwoorden van personele vragen en voorkomen van problemen.

Clara Boel heeft ruime ervaring en kent de wet- en regelgeving. Ze weet hoe om te gaan met vitaliteit, verzuim en functioneren van medewerkers. Ze heeft ervaring met het motiveren van medewerkers en kan adviseren bij het werken aan duurzaam inzetbare medewerkers. Ook kan ze meedenken hoe de werkprocessen het beste in te richten en hoe om te gaan met vervangbaarheid van solitaire functies.

Mogelijkheden voor ondersteuning zijn:

  • Het structureel of incidenteel ondersteunen van uw eigen P&O medewerker
  • Het fungeren als extern personeelsadviseur waaronder ook verzuimbegeleiding (poortwachter)
  • Projectmatig ondersteunen bij het opzetten van (gedeeltelijk) personeelsbeleid
  • Ondersteuning bieden bij reorganisatie of andere veranderingsprocessen zoals herinrichting van de organisatie

Neem vrijblijvend contact op om uw vragen te bespreken.