Beëindiging relatie met kinderen

Ouderschapsplan

Vanaf maart 2009 zijn ouders in Nederland wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen als kinderen nog geen 18 jaar zijn op het moment van de scheiding. In het ouderschapsplan leggen ze vast hoe ze het ouderschap gaan regelen. Het ouderschapsplan is een verplichte bijlage bij het echtscheidingsconvenant of einde samenlevingsovereenkomst.

In het ouderschapsplan komen in ieder geval afspraken over:

  • Ouderschapsregeling, gezag en keuze co-ouderschap
  • Omgangsregeling met de kinderen (wanneer bij vader, wanneer bij moeder)
  • Het hoofdverblijf en kinderbijslag e.a.
  • De verdeling van zorg- en opvoedingstaken
  • De manier waarop ouders elkaar informeren en afspraken maken
  • De kinderalimentatie en andere financiële zaken
  • School(keuze), sport/hobby, sociale media, opvoeding en zorg
  • Evalueren en bijstellen van het ouderschapsplan

De onderhoudsplicht voor kinderen duurt tot het 21 jaar wordt, vanaf het 18e levensjaar ontvangt het kind de alimentatie zelf. Bij het bepalen van de alimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van het kind (wat was gewoon voor de scheiding), leeftijd/opleiding en de draagkracht van beide ouders. Ouders kunnen afspraken maken over een langere bijdrage ingeval van studie.

Voor het overige is de informatie ‘beëindiging relaties’ van toepassing.

Neem vrijblijvend contact op

Kinderen krijgen twee huizen

Bij de scheiding eindigt het partnerschap, maar het ouderschap blijft. Voor de kinderen is het belangrijk dat de communicatie tussen de ouders goed blijft. Dat voormalige partners de kinderen en elkaar gunnen dat de kinderen bij beide ouders een goed en veilig thuis hebben. TreffenT besteedt hier aandacht aan in de gesprekken over de scheiding.

Het ouderschapsplan wordt binnen de wettelijke kaders op maat gemaakt. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen wordt gesproken over een groeimodel waarin duidelijke evaluatiepunten komen. Als het kan bespreken de ouders zelf het ouderschapsplan met de kinderen. Ook Clara Boel spreekt met de kinderen.  Hiervoor heeft ze een training gevolgd bij KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties).  www.kiesvoorhetkind.nl. Ze bespreekt de komende scheiding en luistert naar hun verhaal op het moment dat de ouders zo goed als rond zijn met het oudersschapsplan. Zie ook de website van Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders. www.villapinedo.nl

Als het wenselijk is kan TreffenT ouders in contact brengen met een gespecialiseerde kindercoach.

Voor het overige is de informatie ‘beëindiging relaties’ van toepassing.

What do you want to do ?

New mail