Beëindiging relatie met kinderen

Praten kinderen en jongeren mee over de beslissingen en afspraken die worden gemaakt als ouders scheiden? Dat wordt onderzocht in het project ‘Luister!’.

Luister! – Universiteit Utrecht (uu.nl)

Bij TreffenT hebben kinderen een stem!

Als ouders gaan scheiden spreekt Clara Boel met de kinderen. Wat willen ze? Wat vinden ze belangrijk?

 

 

 

Ouderschapsplan

Als ouders gaan scheiden zijn ze wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan leggen ze vast hoe ze samenwerkende ouders worden als de partnerrelatie er niet meer is. Het ouderschapsplan is een bijlage bij het echtscheidingsconvenant, convenant einde geregistreerd partnerschap of einde samenlevingsovereenkomst.

In het ouderschapsplan komen in ieder geval afspraken over:

 • Ouderschapsregeling, gezag en keuze co-ouderschap
 • Omgangsregeling met de kinderen (wanneer bij vader, wanneer bij moeder)
 • Het hoofdverblijf en kinderbijslag e.a.
 • De verdeling van zorg- en opvoedingstaken
 • De manier waarop ouders elkaar informeren en afspraken maken
 • De kinderalimentatie en andere financiële zaken
 • School(keuze), sport/hobby, sociale media, opvoeding en zorg
 • Evalueren en bijstellen van het ouderschapsplan
 • Ouders dragen bij in de kosten van de kinderen tot ze zelf een inkomen hebben of tot ze in elk geval 21 jaar zijn. Bij het bepalen van de kindkosten (alimentatie) kijken we naar de levensstandaard van het kind op het moment van de scheiding.

  Voor het overige is de informatie ‘beëindiging relaties’ van toepassing.

  Neem vrijblijvend contact op

  Kinderen krijgen twee huizen

  Bij de scheiding eindigt de partnerrelatie. De ouderrelatie blijft bestaan. Dit betekent dat de ouders en ook de kinderen hiervoor nieuwe vormen moeten vinden.  Voor de kinderen is het super belangrijk dat de communicatie tussen de ouders goed blijft. Ook dat ze bij beide ouders een goed en veilig thuis hebben.

  Het ouderschapsplan wordt binnen de wettelijke kaders op maat gemaakt. Clara Boel maakt zo nodig een berekening voor de verdeling van de kindkosten.  De vorm en inhoud sluit natuurlijk aan op de wensen van de ouders en de leeftijd van de kinderen. Afspraken over bijstelling en evaluatie komen in het plan.  Ook mediator Clara Boel spreekt met de kinderen. Hun leven staat immers ook op de kop. Het is belangrijk dat ze zich kunnen uiten en vertellen wat ze willen. Clara Boel heeft een training gevolgd bij KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties).   Op de volgende websites is informatie te vinden voor ouders en kinderen www.kiesvoorhetkind.nl en www.villapinedo.nl

  Als het wenselijk is kan TreffenT ouders in contact brengen met een gespecialiseerde kindercoach.

  Voor het overige is de informatie ‘beëindiging relaties’ van toepassing.