Beëindiging relatie met kinderen

15 september 2023 is de Dag van de Scheiding in Nederland. Dit jaar is het thema HET OUDERSCHAPSPLAN. 

Alle ouders die voor 15 oktober 2023 met Mediation starten omdat ze elk hun eigen pad willen gaan, ontvangen een GRATIS kindgesprek. Clara Boel vertelt u over het belang hiervan tijdens de kennismaking of startgesprek.

 

Ouderschapsplan

Vanaf maart 2009 zijn ouders in Nederland wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen als kinderen nog geen 18 jaar zijn op het moment van de scheiding. In het ouderschapsplan leggen ze vast hoe ze het ouderschap gaan regelen. Het ouderschapsplan is een bijlage bij het echtscheidingsconvenant, convenant einde geregistreerd partnerschap of einde samenlevingsovereenkomst.

In het ouderschapsplan komen in ieder geval afspraken over:

 • Ouderschapsregeling, gezag en keuze co-ouderschap
 • Omgangsregeling met de kinderen (wanneer bij vader, wanneer bij moeder)
 • Het hoofdverblijf en kinderbijslag e.a.
 • De verdeling van zorg- en opvoedingstaken
 • De manier waarop ouders elkaar informeren en afspraken maken
 • De kinderalimentatie en andere financiële zaken
 • School(keuze), sport/hobby, sociale media, opvoeding en zorg
 • Evalueren en bijstellen van het ouderschapsplan
 • De onderhoudsplicht voor kinderen duurt tot het 21 jaar wordt, vanaf het 18e levensjaar ontvangt het kind de alimentatie zelf. Bij het bepalen van de alimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van het kind (wat was gewoon voor de scheiding), leeftijd/opleiding en de draagkracht van beide ouders. Ouders kunnen afspraken maken over een langere bijdrage ingeval van studie.

  Voor het overige is de informatie ‘beëindiging relaties’ van toepassing.

  Neem vrijblijvend contact op

  Kinderen krijgen twee huizen

  Bij de scheiding eindigt het partnerschap, maar het ouderschap blijft. Voor de kinderen is het essentieel dat de communicatie tussen de ouders goed blijft. Het is belangrijk dat de kinderen bij beide ouders een goed en veilig thuis hebben.

  Het ouderschapsplan wordt binnen de wettelijke kaders op maat gemaakt. Clara Boel maakt zo nodig een alimentatieberekening volgens de geldende normen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen wordt gesproken over de behoeften van het kind passend bij de leeftijd. Afspraken over bijstelling en evaluatie komen in het plan.  Het is belangrijk dat de ouders samen het ouderschapsplan met de kinderen bespreken.  Ook mediator Clara Boel spreekt met de kinderen.  Hiervoor heeft ze een training gevolgd bij KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties).  Ze bespreekt de komende scheiding en luistert naar hun verhaal. Op de volgende websites is informatie te vinden voor ouders en kinderen www.kiesvoorhetkind.nl en www.villapinedo.nl

  Als het wenselijk is kan TreffenT ouders in contact brengen met een gespecialiseerde kindercoach.

  Voor het overige is de informatie ‘beëindiging relaties’ van toepassing.