Interim P&O

Interim HR

Niet altijd is de oplossing voor een HR-vraag binnen de eigen organisatie te vinden. Eigen medewerkers zijn onderdeel van de organisatie en tijdelijke medewerkers hebben vaak belang bij de verlenging van een contract. Soms is juist een andere blik/expertise/aanpak gewenst of een andere betrokkenheid vanwege het belang voor de organisatie.

Organisaties kunnen voor een tijdelijke invulling kiezen als er bijvoorbeeld sprake is van

  • Tijdelijke extra inzet in verband met een project of andere beleidsontwikkeling
  • Vervanging vanwege verlof of nog niet ingevuld hebben van een vacature
  • Begeleiden van een reorganisatie/transitie
  • Advies uitbrengen over inrichting van de organisatie
  • Als nog niet duidelijk is hoe een positie wordt ingevuld als een fusie/reorganisatie in aantocht is

Neem vrijblijvend contact op

Interim TreffenT

TreffenT heeft meer dan 12 jaar ervaring met het invullen van interimposities. Clara Boel vindt het een uitdaging zich keer op keer te verdiepen in een organisatie, bij te dragen volgens afspraak en weer naar een volgende opdracht te gaan.

Clara Boel werkt op het niveau van strategisch businesspartner, ze staat voor een integrale benadering met een bedrijfsmatige insteek. Ze is mens- en resultaatgericht en analytisch sterk. Daarbij is ze een generalist in het HR-vak en een praktische zelfstarter. Door betrokkenheid bij wat speelt en leeft kan ook operationeel P&O werk onderdeel van de opdracht zijn. Ze begeeft zich gemakkelijk op verschillende niveaus in een organisatie.

U kunt Clara Boel benaderen voor:

  • vervanging HR-adviseur/HR-manager
  • projectleiding en beleidsontwikkeling
  • herijken en aanpassen organisatie

Clara Boel heeft ervaring op het gebied van strategische personeelsplanning, gezondheid en verzuim.  Zie ook linkedInprofiel https://www.linkedin.com/in/clara-boel-5a2b9b8/

Het werkgebied van TreffenT is Noord Nederland. Dit zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Overijssel en het noorden van Gelderland.

What do you want to do ?

New mail